obac PL ENG BI DE
Tech-Pol
startofertaProdukt
Kategorie

Produkt

 • Produkty firmy „TECH-POL” stosowane są przy kompletacji układów hydraulicznych.
  Produkowane układy hydrauliczne maja zastosowanie w zmechanizowanych obudowach górniczych oraz w innych urządzeniach pomocniczych pracujących w podziemnych zakładach górniczych.
   

  Wyroby hydrauliki sterowniczej spełniają wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, oparte na normach PN-EN 18043+A1, PN-EN 982, PN-EN 13463-1, PN-G-32000, PN-EN-ISO 12100, PN-G-50000.
   

  Wszystkie produkowane wyroby zostały poddane badaniom w jednostkach certyfikacyjnych i wszystkie certyfikaty zgodności określają że wyroby spełniają wymagania bezpieczeństwa i mogą być stosowane w podziemiach kopalń.
   

  Wszystkie wyroby hydrauliki sterowniczej produkowane przez naszą firmę poddawane są próbą ciśnieniowym na stacji prób w 100%.


  Wraz z dostawą wyrobów do odbiorcy dostarczane są następujące dokumenty jakościowe:


  1. Certyfikat zgodności.
  2. Deklaracja Zgodności.
  3. Karta gwarancyjna.
  4. Świadectwo jakości.
  5. Instrukcja stosowania.  

   

  Firma udziela gwarancji na swoje wyroby na okres 12 miesięcy w przypadku wykonania ze stali konstrukcyjnej oraz do 36 miesięcy w przypadku zastosowania stali nierdzewnych.