obac PL ENG BI DE
Tech-Pol
startofertaProduktRozdzielacz czterodrogowyRozdzielacz czterodrogowy RH8/ RH10
Kategorie

Rozdzielacz czterodrogowy

1371155259_rozdzielacz-czterodrogowy.jpg

Rozdzielacz czterodrogowy RH8/ RH10

[2013-06-13 22:27:39]

Rozdzielacze czterodrogowe RH8, RH10 wykonane zgodnie z normami PN-EN 1804-3+A1;2012 , PN-EN ISO 4413;2011 , PN-EN 13463-1; 2010 , PN-G 50000;2002,  PN-G 32000;2011, PN-G 32010;2012, oraz  PN-EN ISO 12100;2011.

Zastosowanie.
 

Stosowane są w układach sterujących zmechanizowanych obudów górniczych i służą do zmiany kierunku przesuwu tłoków siłowników hydraulicznych za pomocą przepływającego czynnika roboczego pod ciśnieniem. Stosowane są również stosowane w urządzeniach hydraulicznych, w których jest wymagana zmiana kierunku ruchu siłowników. rozdzielacze czterodrogowe mogą być stosowane w podziemnych zakładach górniczych w polach nie metanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia ,,a”, ,,b” lub ,,c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu ,oraz w wyrobiskach zaliczanych do klasy ,,A” lub  ,,B” zagrożeniem wybuchy pyłu węglowego.

 

 

Zasada działania.
 

Rozdzielacz 4 – drogowy trójpołożeniowy zbudowany jest z korpusu z wydrążonymi dwoma równoległymi otworami, wewnątrz których usytuowane są po dwa zawory zwrotne i dwa zawory spływowe otwierane i zamykane za pomocą dźwigni sterującej. W położeniu neutralnym (zerowym) zawory zwrotne są zamknięte, natomiast zawory spływowe otwarte. Przesterowanie dźwigni w dowolne skrajne położenie powoduje otwarcie jednego z zaworów zwrotnych z jednoczesnym zamknięciem odpowiedniego zaworu spływowego przy zamkniętym sąsiednim zaworze zwrotnym i otwartym spływowym. Takie zastosowanie powoduje przepływ cieczy hydraulicznej od zasilania do odbiornika z jednej strony rozdzielacza i swobodny przepływ cieczy od odbiornika do spływu z drugiej strony. W zależności od potrzeb rozdzielacze mogą być wyposażone w dźwignie długie lub krótkie w odmianach: powracające, niepowracające, pół powracające. Rozdzielacze czterodrogowe standartowo wykonane są ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie metodą galwaniczną przez ocynkowanie min 8µm, na specjalne zamówienie zamawiającego mogą być wykonane ze stali nierdzewnej.

 

Dane techniczne.
 

POBIERZ PLIK

Powrót