obac PL ENG BI DE
Tech-Pol
startofertaProduktFiltry przewodoweFiltry przewodowe DN10, DN12, DN20
Kategorie

Filtry przewodowe

1371155735_filtry-przewodowe.jpg

Filtry przewodowe DN10, DN12, DN20

[2013-06-13 22:35:35]

Zadaniem filtrów przewodowych jest nie przepuszczenie zanieczyszczeń przepływających cieczy w układach hydraulicznych zmechanizowanych obudów górniczych. Filtry produkcji posisdają podłączenia typu "Stecko", rozróżniamy następujące typy : DN10, DN12, DN20.

Zastosowanie.
 

Filtr przewodowy przeznaczony jest do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych w układach hydraulicznych zmechanizowanych obudów górniczych. Może być również stosowany w celu filtracji cieczy roboczych w układach hydraulicznych innych urządzeń hydraulicznych. Wykonane są zgodnie z normami. PN-EN 1804-3+A1;2012, PN-EN ISO 4413+1;2011 , PN-EN 13463; 2010 , PN-G50000;2002, PN-G 32010;2012, PN-G 32000;2011 oraz  PN-EN ISO 12100;2011.  Filtry przewodowe mogą być stosowane w podziemnych zakładach górniczych w polach nie metanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia ,,a”, ,,b” lub ,,c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu ,oraz w wyrobiskach zaliczanych do klasy ,,A” lub  ,,B” zagrożeniem wybuchy pyłu węglowego.

 

 

Zasada działania.
 

Ciecz robocza przepływając z przyłącza A przez wkład zostaje przefiltrowana z zanieczyszczeń mechanicznych i wypływa przyłączem B. Konstrukcja filtra pozwala na jego czyszczenie.

 

Dane techniczne.
 

POBIERZ PLIK

Powrót